Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Hohelohego (Hohenlohe-Werke) S.A.


 

UWAGA:

 

Na akcji znajdują się odciski stempli treści następującej:

 

·        Firma od 30.10.1923 zmieniona na Zakłady Hohenlohego – Hohenlohe-Werke Spółka Akcyjna, Wełnowiec (Hohenlohehutte), Kreis Katowice. Przestemplowano na dwieście pięćdziesiąt złotych.

·        Prawo poboru emisji 1922 r. wykonano.

·        Zarejestrowano na zasadzie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.R.P. Nr.23 poz. 88). Londyn, dn. 7 marca 1949. Konsulat Generalny RP. w Londynie.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39